Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 1. E
Příjmení a jméno třídního uč.: Filipová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Babíková Anna
2. Bolová Zdena
3. Doleželová Marie
4. Ellnerová Drahomíra
5. Ganiecová Jarmila
6. Gazdová Vojtěška
7. Köhlerová Danuše
8. Kolářová Helena
9. Langrová Marie
10. Nádvorníková Jaroslava
11. Nosková Marie
12. Pechová Ludmila
13. Pluskalová Květoslava
14. Rolníková Růžena
15. Satorová Milena
16. Šebestová Marie
17. Špringrová Zdena
18. Štefková Anna
19. Tomášková Věra
20. Tomková Jiřina
21. Vavrdová Eliška
22. Vejchodová Drahomíra
23. Zeisbergrová Věra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště