Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Přikrylová Milada
Příjmení a jména studentů:
1. Doleželová Jitka
2. Ďuricová Irena
3. Fuksová Věra
4. Horáková Hana
5. Húbová Věra
6. Kapečková Markéta
7. Klenhartová Božena
8. Kolesárová Marie
9. Kollarovicsová Margita
10. Kozlíková Jaroslava
11. Krůželová Hana
12. Metlíková Ludmila
13. Nedělníková Marie
14. Niklová Olga
15. Ostravská Karla
16. Ponížilová Vlasta
17. Přidalová Marie
18. Rotterová Alena
19. Smetanová Ludmila
20. Svobodová Anna
21. Šatánková Jarmila
22. Theuerová Svatoslava
23. Tomínová Vlasta
24. Válková Ludmila
25. Vepřeková Ludmila
26. Vodičková Marie
27. Vyhnánková Mercedes
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště