Výpis třídy

Školní rok: 1965 / 1966
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Přikrylová Milada
Příjmení a jména studentů:
1. Fuksová Věra
2. Horáková Hana
3. Klenhartová Božena
4. Kolesárová Marie
5. Kollarovicsová Margita
6. Kozlíková Jaroslava
7. Metlíková Ludmila
8. Nedělníková Marie
9. Niklová Olga
10. Ostravská Karla
11. Ponížilová Vlasta
12. Přidalová Marie
13. Rotterová Alena
14. Smetanová Ludmila
15. Svobodová Anna
16. Šatánková Jarmila
17. Theuerová Svatoslava
18. Tomínová Vlasta
19. Válková Ludmila
20. Vepřeková Ludmila
21. Vodičková Marie
22. Vyhnánková Mercedes
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště