Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3. F
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Horáková Hana
2. Klenhartová Božena
3. Kolesárová Marie
4. Kollarovicsová Margita
5. Kozlíková Jaroslava
6. Metlíková Ludmila
7. Nedělníková Marie
8. Niklová Olga
9. Ostravská Karla
10. Ponížilová Vlasta
11. Přidalová Marie
12. Rotterová Alena
13. Smetanová Ludmila
14. Svobodová Anna
15. Šatánková Jarmila
16. Theuerová Svatoslava
17. Tomínová Vlasta
18. Válková Ludmila
19. Vepřeková Ludmila
20. Vodičková Marie
21. Vyhnánková Mercedes
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště