Výpis třídy

Školní rok: 1966 / 1967
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3. G
Příjmení a jméno třídního uč.: Tunysová Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Bednárská Božena
2. Bézová Pavla
3. Bílá Zdenka
4. Burešová Marie
5. Crháková Jarmila
6. Čižmařová Jindřiška
7. Dočkalová Alena
8. Falaštová Anna
9. Heinzová Marie
10. Hlobilová Pavla
11. Horňáková Marie
12. Jančíková Věra
13. Körnerová Vlasta
14. Kouřilová Ludmila
15. Králová Eliška
16. Lazorčáková Marie
17. Měrková Věra
18. Morbitzerová Marie
19. Ryšánková Anna
20. Stasiewiczová Marta
21. Tomanová Věra
22. Utíkalová Stanislava
23. Vavrdová Eliška
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště