Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 1. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Laitochová Věra
Příjmení a jména studentů:
1. Barošová Jaroslava
2. Becková Anna
3. Blaťáková Ludmila
4. Dostálová Drahomíra
5. Dostálová Zdeňka
6. Eretová Jana
7. Fialová Libuše
8. Fojtíková Vlasta
9. Gaborová Silvia
10. Gieblová Zdenka
11. Hedrichová Marie
12. Horsáková Vlastimila
13. Hošková Marie
14. Hýblová Lydie
15. Kořínková Helena
16. Králová Libuše
17. Křížovská Danuše
18. Mlčochová Ivanka
19. Nohelová Helena
20. Pilcová Anna
21. Pohlová Alena
22. Pospíšilová Zlata
23. Procházková Jiřina
24. Sehnalíková Jarmila
25. Sehnalová Jaroslava
26. Smětáková Jarmila
27. Spurná Eva
28. Srbecká Marie
29. Švarcová Zdenka
30. Tolleriánová Jarmila
31. Trochtová Ludmila
32. Vaterková Marie
33. Voglová Dana
34. Weinlichová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště