Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 3. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Tunysová Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Barošová Jaroslava
2. Becková Anna
3. Blaťáková Ludmila
4. Dostálová Drahomíra
5. Fialová Libuše
6. Fojtíková Vlasta
7. Gaborová Silvia
8. Gieblová Zdenka
9. Horsáková Vlastimila
10. Hýblová Lydie
11. Kořínková Helena
12. Králová Libuše
13. Křížovská Danuše
14. Mlčochová Ivanka
15. Navrátilová Dana
16. Nohelová Helena
17. Pohlová Alena
18. Pospíšilová Zlata
19. Procházková Jiřina
20. Prokešová Marta
21. Sehnalíková Jarmila
22. Sehnalová Jaroslava
23. Smětáková Jarmila
24. Spurná Eva
25. Srbecká Marie
26. Šinclová Božena
27. Tolleriánová Jarmila
28. Trochtová Ludmila
29. Trpíková Marie
30. Vaterková Marie
31. Voglová Dana
32. Weinlichová Eva
33. Zabloudilová Ludmila
34. Zvonková Františka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště