Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Dámský krejčí
Třída: K 3. B
Příjmení a jméno třídního uč.: Tunysová Marta
Příjmení a jména studentů:
1. Bilousová Štěpánka
2. Bohatcová Libuše
3. Čelechovská Irena
4. Divišová Anna
5. Dobrovodská Helena
6. Doležalová Marie
7. Filipová Stanislava
8. Fotiadu Eleni
9. Hanáková Věra
10. Horáčková Dana
11. Hošková Helena
12. Hradilová Marta
13. Jurníčková Jitka
14. Kovaříková Anna
15. Krátká Marie
16. Krčmová Zdeňka
17. Látalová Anna
18. Linhartová Marie
19. Ludíková Jana
20. Matoušková Marie
21. Němcová Dana
22. Němcová Marie
23. Prášilíková Eliška
24. Pyková Marta
25. Straková Marie
26. Střelcová Naděžda
27. Štětinová Dana
28. Tihelková Jana
29. Václavková Miroslava
30. Všetíčková Jarmila
31. Zámrská Miroslava
32. Zdařilová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště