Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Miluše
2. Bombíková Dagmar
3. Ceconík Miroslav
4. Čapková Věra
5. Drasalová Brigitta
6. Drkulová Františka
7. Habáňová Dagmar
8. Hubáčková Jana
9. Chrudinová Milada
10. Jahodová Marie
11. Koričová Jarmila
12. Kováčová Eva
13. Kubíčková Hana
14. Kubínová Libuše
15. Kuchařová Marie
16. Kuželová Lenka
17. Látalová Jitka
18. Mádrová Jiřina
19. Mazánková Marcela
20. Navrátilová Marie
21. Petruželová Irena
22. Rašková Hana
23. Secká Lenka
24. Spáčilová Marie
25. Spěšná Jaroslava
26. Šetková Lenka
27. Šimková Naděžda
28. Ullmanová Hana
29. Voglová Jana
30. Vymětalová Alena
31. Vysloužilová Jana
32. Wágnerová Jarmila
33. Žáková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště