Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2.E
Příjmení a jméno třídního uč.: Danzmajerová Alena
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Miluše
2. Bombíková Dagmar
3. Ceconík Miroslav
4. Čapková Věra
5. Drasalová Brigitta
6. Drkulová Františka
7. Hubáčková Jana
8. Chrudinová Milada
9. Jahodová Marie
10. Koričová Jarmila
11. Kováčová Eva
12. Kubíčková Hana
13. Kuchařová Marie
14. Kuželová Lenka
15. Látalová Jitka
16. Mádrová Jiřina
17. Mazánková Marcela
18. Navrátilová Marie
19. Petruželová Irena
20. Rašková Hana
21. Secká Lenka
22. Spěšná Jaroslava
23. Šetková Lenka
24. Šimková Naděžda
25. Ullmanová Hana
26. Voglová Jana
27. Vysloužilová Jana
28. Wágnerová Jarmila
29. Žáková Miroslava
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště