Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Kuchař
Třída: KU 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Brdečková Drahuše.
Příjmení a jména studentů:
1. Bartlová Vlasta
2. Coufalová Marie
3. Dundálková Zdenka
4. Frojdová Eva
5. Glogarová Helena
6. Hegerová Helena
7. Chytilová Marie
8. Janhubová Milada
9. Kozlová Věra
10. Lakomá Ludmila
11. Nakládal Miroslav
12. Opichalová Jana
13. Pospíšilová Ludmila
14. Snášelová Irena
15. Soviš Udeněk
16. Štěrba Oldřich
17. Urbášková Bedřiška
18. Utěšená Ludmila
19. Utěšená Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště