Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Peterová Danuše
Příjmení a jména studentů:
1. Číhalová Marie
2. Čouková Jitka
3. Divinová Vlasta
4. Fojtíková Jana
5. Foukalová Anna
6. Hofmeistrová Jarmila
7. Christovová Viola
8. Konečný Jiří
9. Koppová Jana
10. Kovárová Alena
11. Lovečková Zdeňka
12. Mansbartová Marta
13. Olahová Marie
14. Osyková Miluše
15. Procházková Olga
16. Růžičková Marta
17. Rýparová Milada
18. Sitařová Marcela
19. Sklenářová Eva
20. Tisoňová Anna
21. Vráblová Pavla
22. Weiglová Ludmila
23. Zapletalová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště