Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 2.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Axmanová Dobroslava
Příjmení a jména studentů:
1. Číhalová Marie
2. Čouková Jitka
3. Fojtíková Jana
4. Foukalová Anna
5. Hofmeistrová Jarmila
6. Christovová Viola
7. Konečný Jiří
8. Koppová Jana
9. Kovárová Alena
10. Lovečková Zdeňka
11. Mansbartová Marta
12. Olahová Marie
13. Osyková Miluše
14. Procházková Olga
15. Růžičková Marta
16. Rýparová Milada
17. Sitařová Marcela
18. Sklenářová Eva
19. Tisoňová Anna
20. Vráblová Pavla
21. Weiglová Ludmila
22. Zapletalová Dana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště