Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Zahradník, Švadlena
Třída: Z 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Fránek Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Arnoštová Marie
2. Augustynková Vlasta
3. Bartáková Marie
4. Bořilová Vlasta
5. Cvešporová Zdena
6. Didyková Jarmila
7. Dopitová Marie
8. Eretová Jana
9. Hájková Marie
10. Holečková Hana
11. Jaklová Miroslava
12. Jančová Marie
13. Kubíčková Miluše
14. Nováčková Miroslava
15. Obšilová Miroslava
16. Oklešťková Marie
17. Pluháčková Marie
18. Rudolfová Ludmila
19. Rusínová Helena
20. Růžička Jan
21. Skácelová Jindřiška
22. Staňková Ludmila
23. Svobodová Jana
24. Vodička Jiří
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště