Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Zahradník, Švadlena, Číšník
Třída: Z 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Zahnáš Antonín
Příjmení a jména studentů:
1. Arnoštová Marie
2. Augustynková Vlasta
3. Bartáková Marie
4. Bořilová Vlasta
5. Cvešporová Zdena
6. Didyková Jarmila
7. Dopitová Marie
8. Hájková Marie
9. Hatoň Jaroslav
10. Holečková Hana
11. Jaklová Miroslava
12. Jančová Marie
13. Kříž František
14. Kubíčková Miluše
15. Majchrzyk Josef
16. Nováčková Miroslava
17. Novák Vladimír
18. Obšilová Miroslava
19. Oklešťková Marie
20. Pluháčková Marie
21. Rudolfová Ludmila
22. Rusínová Helena
23. Růžička Jan
24. Skácelová Jindřiška
25. Sokolovská Jiřina
26. Staňková Ludmila
27. Svobodová Jana
28. Štefan František
29. Vaňák František
30. Vyroubal Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště