Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Fialová Soňa
Příjmení a jména studentů:
1. Andrésová Jana
2. Bittnerová Jana
3. Bubeníčková Jitka
4. Bulejová Janka
5. Dubová Eva
6. Dudková Olga
7. Hrůzová Miluše
8. Chromcová Eliška
9. Jarošová Zdenka
10. Jedličková Vlasta
11. Kaderábková Eva
12. Knoblochová Ivana
13. Kolářová Miroslava
14. Konečná Vladimíra
15. Kreslová Dagmar
16. Kurfürstová Helena
17. Kutá Marie
18. Muchová Miroslava
19. Oralová Alena
20. Ostrá Naděžda
21. Padrtková Stanislava
22. Pecháčková Hana
23. Pospíšilová Marie
24. Rybaříková Libuše
25. Sigmundová Alena
26. Skácelíková Jarmila
27. Sládková Alena
28. Smékalová Bohumila
29. Stiborová Hana
30. Šemberová Libuše
31. Škrabalová Eva
32. Šubová Marie
33. Vítová Drahomíra
34. Žourková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště