Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Fialová Soňa
Příjmení a jména studentů:
1. Andrésová Jana
2. Bittnerová Jana
3. Bulejová Janka
4. Dubová Eva
5. Dudková Olga
6. Hrůzová Miluše
7. Chromcová Eliška
8. Jarošová Zdenka
9. Jedličková Vlasta
10. Kaderábková Eva
11. Knoblochová Ivana
12. Konečná Vladimíra
13. Koreňová Eva
14. Kreslová Dagmar
15. Kurfürstová Helena
16. Kutá Marie
17. Muchová Miroslava
18. Oralová Alena
19. Ostrá Naděžda
20. Padrtková Stanislava
21. Pecháčková Hana
22. Pospíšilová Marie
23. Rybaříková Libuše
24. Sigmundová Alena
25. Skácelíková Jarmila
26. Sládková Alena
27. Smékalová Bohumila
28. Stiborová Hana
29. Šemberová Libuše
30. Škrabalová Eva
31. Šubová Marie
32. Vítová Drahomíra
33. Žourková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště