Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Ošťadnická Irena
Příjmení a jména studentů:
1. Bittnerová Jana
2. Bulejová Janka
3. Dubová Eva
4. Dudková Olga
5. Hrůzová Miluše
6. Chromcová Eliška
7. Jarošová Zdenka
8. Jedličková Vlasta
9. Kaderábková Eva
10. Knoblochová Ivana
11. Konečná Vladimíra
12. Koreňová Eva
13. Kreslová Dagmar
14. Kurfürstová Helena
15. Kutá Marie
16. Muchová Miroslava
17. Oralová Alena
18. Ostrá Naděžda
19. Padrtková Stanislava
20. Pecháčková Hana
21. Pospíšilová Marie
22. Rybaříková Libuše
23. Sigmundová Alena
24. Skácelíková Jarmila
25. Sládková Alena
26. Smékalová Bohumila
27. Snášelová Jana
28. Stiborová Hana
29. Šemberová Libuše
30. Škrabalová Eva
31. Šubová Marie
32. Vítová Drahomíra
33. Žourková Marta
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště