Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Zahradník, Číšník
Třída: Z 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Zahnáš Antonín
Příjmení a jména studentů:
1. Augustynková Vlasta
2. Bořilová Vlasta
3. Cvešporová Zdena
4. Černošková Marie
5. Didyková Jarmila
6. Hájková Marie
7. Hatoň Jaroslav
8. Kříž František
9. Kubík Jaroslav
10. Majchrzyk Josef
11. Novák Vladimír
12. Obšilová Miroslava
13. Pluháčková Marie
14. Rudolfová Ludmila
15. Rusínová Helena
16. Růžička Jan
17. Skácelová Jindřiška
18. Šindýlek Jan
19. Štefan František
20. Trnečková Marie
21. Vaňák František
22. Vyroubal Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště