Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 1.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Pourová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Altmanová Ludmila
2. Babíková Mariana
3. Bartlová Ludmila
4. Cajtchamlová Bohumila
5. Dvorníková Hana
6. Grecmanová Dana
7. Grézlová Věra
8. Havlíčková Květoslava
9. Hradilová Zdenka
10. Chlebková Zdeňka
11. Kotonská Jana
12. Koukalová Jaroslava
13. Linhartová Eva
14. Majerová Dagmar
15. Malíková Marie
16. Malínková Zdenka
17. Navrátilová Alena
18. Navrátilová Vlasta
19. Olšáková Eva
20. Osičková Marie
21. Pospíšilová Jarmila
22. Salvová Milena
23. Složilová Věra
24. Steinerová Blanka
25. Šilhavá Marie
26. Šimčíková Zdeňka
27. Škodová Hana
28. Škůrková Drahomíra
29. Trbušková Libuše
30. Vališová Olga
31. Vymazalová Jitka
32. Zacpalová Věra
33. Zapletalová Alena
34. Žouželková Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště