Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 2.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Schächerová Anna
Příjmení a jména studentů:
1. Altmanová Ludmila
2. Babíková Mariana
3. Bartlová Ludmila
4. Cajtchamlová Bohumila
5. Dvorníková Hana
6. Grecmanová Dana
7. Grézlová Věra
8. Havlíčková Květoslava
9. Hradilová Zdenka
10. Chlebková Zdeňka
11. Kotonská Jana
12. Koukalová Jaroslava
13. Kuželová Lenka
14. Linhartová Eva
15. Majerová Dagmar
16. Malíková Marie
17. Malínková Zdenka
18. Navrátilová Alena
19. Olšáková Eva
20. Osičková Marie
21. Pospíšilová Jarmila
22. Salvová Milena
23. Složilová Věra
24. Spěšná Jaroslava
25. Steinerová Blanka
26. Šilhavá Marie
27. Šimčíková Zdeňka
28. Škodová Hana
29. Škůrková Drahomíra
30. Trbušková Libuše
31. Ullmanová Hana
32. Vališová Olga
33. Vymazalová Jitka
34. Zacpalová Věra
35. Zapletalová Alena
36. Žouželková Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště