Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač potravinářského zboží
Třída: P 3.D
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Babíková Mariana
2. Bartlová Ludmila
3. Cajtchamlová Bohumila
4. Dvorníková Hana
5. Grecmanová Dana
6. Grézlová Věra
7. Havlíčková Květoslava
8. Hradilová Zdenka
9. Chlebková Zdeňka
10. Kotonská Jana
11. Koukalová Jaroslava
12. Kuželová Lenka
13. Linhartová Eva
14. Majerová Dagmar
15. Malíková Marie
16. Malínková Zdenka
17. Navrátilová Alena
18. Olšáková Eva
19. Osičková Marie
20. Pospíšilová Jarmila
21. Salvová Milena
22. Složilová Věra
23. Spěšná Jaroslava
24. Steinerová Blanka
25. Šilhavá Marie
26. Šimčíková Zdeňka
27. Škodová Hana
28. Škůrková Drahomíra
29. Trbušková Libuše
30. Vališová Olga
31. Vymazalová Jitka
32. Zacpalová Věra
33. Zapletalová Alena
34. Žouželková Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště