Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Souralová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Anna
2. Bouchalová Marta
3. Gerla Petr
4. Harestová Věra
5. Havlíčková Zdenka
6. Horáčková Ivana
7. Chválková Hana
8. Chytilová Dobroslava
9. Janíčková Jaroslava
10. Jemelková Jitka
11. Ježková Naděžda
12. Jílková Pavla
13. Kašparová Květoslava
14. Knedlová Slavomíra
15. Kočí Irena
16. Konvalinková Vlasta
17. Kunetková Jana
18. Lašáková Anna
19. Malíková Hana
20. Maršálková Jarmila
21. Mičíková Božena
22. Nakládalová Zdenka
23. Pikalová Dagmar
24. Poprachová Věra
25. Sedláková Marie
26. Sieglová Stanislava
27. Sittová Františka
28. Skotnicová Eva
29. Smělá Hana
30. Staroštíková Marcela
31. Šafaříková Hana
32. Šubová Vlasta
33. Tihelková Marta
34. Tomečková Lenka
35. Vávrová Jitka
36. Vránová Marie
37. Zachrdlová Jarmila
38. Zálešáková Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště