Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.B
Příjmení a jméno třídního uč.: Kratochvílová Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Adamcová Anna
2. Bouchalová Marta
3. Havlíčková Zdenka
4. Horáčková Ivana
5. Chytilová Dobroslava
6. Jemelková Jitka
7. Ježková Naděžda
8. Jílková Pavla
9. Kašparová Květoslava
10. Knedlová Slavomíra
11. Kočí Irena
12. Kunetková Jana
13. Lašáková Anna
14. Lukášová Marie
15. Machalová Vlasta
16. Malíková Hana
17. Mičíková Božena
18. Nakládalová Zdenka
19. Pikalová Dagmar
20. Poprachová Věra
21. Sedláková Marie
22. Sieglová Stanislava
23. Sittová Františka
24. Skotnicová Eva
25. Smělá Hana
26. Staroštíková Marcela
27. Šafaříková Hana
28. Tihelková Marta
29. Tomečková - Kovářová Lenka
30. Vávrová Jitka
31. Vránová Marie
32. Zachrdlová Jarmila
33. Zálešáková Pavla
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště