Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Pourová Božena
Příjmení a jména studentů:
1. Bartochová Alena
2. Bartoníková Hana
3. Bezděková Dana
4. Drtilová Ludmila
5. Grézlová Zdenka
6. Habermannová Alena
7. Havelková Dagmar
8. Horáčková Věra
9. Hübnerová Dagmar
10. Kadlecová Dana
11. Kajlíková Eva
12. Kolovratová Ivana
13. Korcová Zdeňka
14. Krčková Božena
15. Menzelová Helena
16. Obrová Jindřiška
17. Ovčaruková Jana
18. Provázková Jana
19. Řeháková Dagmar
20. Soušková Stanislava
21. Stoklasová Irena
22. Svobodová Hana
23. Šampalíková Danuše
24. Šťastná Jitka
25. Štolcová Jana
26. Vychodilová Alena
27. Vychodilová Anna
28. Výskalová Marcela
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště