Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.H
Příjmení a jméno třídního uč.: Dohnalová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Baďurová Lenka
2. Brožová Eva
3. Cábová Věra
4. Čecháková Ladislava
5. Didičová Eva
6. Dostálová Eva
7. Dubská Ludmila
8. Fordeyová Marie
9. Heděncová Anna
10. Holubová Drahomíra
11. Hošková Svatoslava
12. Janů Zdena
13. Jedelská Jana
14. Kmecová Marta
15. Kornelová Vladimíra
16. Krejsová Helena
17. Křupková Růžena
18. Kubicová Božena
19. Lakomá Jarmila
20. Manková Helena
21. Nyklová Jana
22. Odstrčilová Růžena
23. Oravcová Irena
24. Spáčilová Milena
25. Sýkorová Lenka
26. Šmejkal Jan
27. Valášková Eva
28. Vláčilová Milada
29. Vodičková Alena
30. Vojvodíková Marcela
31. Zapletalová Zdena
32. Zatloukalová Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště