Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2.H
Příjmení a jméno třídního uč.: Dohnalová Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Baďurová Lenka
2. Brožová Eva
3. Čecháková Ladislava
4. Didičová Eva
5. Dostálová Eva
6. Dubská Ludmila
7. Fordeyová Marie
8. Heděncová Anna
9. Holubová Drahomíra
10. Hošková Svatoslava
11. Janů Zdena
12. Jedelská Jana
13. Kmecová Marta
14. Kornelová Vladimíra
15. Krejsová Helena
16. Křupková Růžena
17. Kubicová Božena
18. Lakomá Jarmila
19. Manková Helena
20. Nyklová Jana
21. Odstrčilová Růžena
22. Oravcová Irena
23. Spáčilová Milena
24. Sýkorová Lenka
25. Šmejkal Jan
26. Valášková Eva
27. Vláčilová Milada
28. Vodičková Alena
29. Zapletalová Zdena
30. Zatloukalová Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště