Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3.H
Příjmení a jméno třídního uč.: Pravda Jiří
Příjmení a jména studentů:
1. Baďurová Lenka
2. Čecháková Ladislava
3. Didičová Eva
4. Dostálová Eva
5. Dubská Ludmila
6. Fordeyová Marie
7. Heděncová Anna
8. Holubová Drahomíra
9. Hošková Svatoslava
10. Janů Zdena
11. Jedelská Jana
12. Kmecová Marta
13. Kornelová Vladimíra
14. Krejsová Helena
15. Křupková Růžena
16. Kubicová Božena
17. Lakomá Jarmila
18. Manková Helena
19. Nyklová Jana
20. Odstrčilová Růžena
21. Oravcová Irena
22. Spáčilová Milena
23. Sýkorová Lenka
24. Šmejkal Jan
25. Valášková Eva
26. Vláčilová Milada
27. Vodičková Alena
28. Zapletalová Zdena
29. Zatloukalová Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště