Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1.G
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutná Kristina
Příjmení a jména studentů:
1. Baleka Zdeněk
2. Březinová Zdeňka
3. Dosoudil Antonín
4. Hrdličková Jitka
5. Hybnerová Eva
6. Chrenščová Marie
7. Chytilová Dana
8. Košťálová Helena
9. Kubínová Jana
10. Kučera Miroslav
11. Kvapilová Anna
12. Mikešová Svatoslava
13. Neugebauerová Alena
14. Obadalová Libuše
15. Orieščíková Olga
16. Pluskal František
17. Šindelková Dana
18. Škodová Marcela
19. Šoltysová Jiřina
20. Vařeková Jana
21. Velim Drahomír
22. Vítková Ivana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště