Výpis třídy

Školní rok: 1980 / 1981
Obor: Dámská krejčová
Třída: K 2. A
Příjmení a jméno třídního uč.: Zatloukalová Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Abesková Lenka
2. Bartošová Světlana
3. Bílá Olga
4. Bjaloučíková Magdalena
5. Bohatová Ilona
6. Cábová Marta
7. Dlouhá Lenka
8. Eliášová Irena
9. Filgasová Helena
10. Hlavinková Františka
11. Knírschová Jana
12. Kollerová Lenka
13. Koloušková Ivana
14. Kostelníková Štěpánka
15. Kovařčíková Irena
16. Matyášová Alena
17. Mušková Marie
18. Němcová Dagmar
19. Otrubová Marcela
20. Pekáčková Božena
21. Petrová Eva
22. Posoldová Květuše
23. Pospíšilová Hana
24. Schätterová Simona
25. Smejkalová Naděžda
26. Švehlová Zdeňka
27. Thérová Milada
28. Urbášková Zdenka
29. Vaňková Soňa
30. Zatloukalová Vladimíra
31. Zdařilová Jaroslava
32. Zuzaníková Květuše
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště