Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3.F
Příjmení a jméno třídního uč.: Zajíčková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Eva
2. Bělíková Jitka
3. Blaháčková - Hopiánová Marcela
4. Blažková Jaroslava
5. Blažková Ludmila
6. Bubeníková Marie
7. Corradiniová Marie
8. Fingerová Dobroslava
9. Grohmannová - Frömlová Miluše
10. Hemala Josef
11. Hloušková Zdenka
12. Hošková Eva
13. Hrmelová Květoslava
14. Hubiňáková Miluše
15. Janek Vladislav
16. Kleczková Jarmila
17. Komárková Marta
18. Kotrašová Hana
19. Kubíčková Eva
20. Kuchařová Ludmila
21. Kvapilová Miloslava
22. Lipnerová Marie
23. Pavlíčková - Tichá Dagmar
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště