Výpis třídy

Školní rok: 1973 / 1974
Obor: Kuchař - kuchařka
Třída: KU 1.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Závodníková Drahuše
Příjmení a jména studentů:
1. Arbeitová Eva
2. Benešová Jiřina
3. Blažková Ivana
4. Čajka Josef
5. Dostálová Libuše
6. Forman Ivo
7. Habáńová Věra
8. Holejšovská Eva
9. Hrabalová Jana
10. Jaremkievičová Alena
11. Jochecová Libuše
12. Kocvrlichová Ludmila
13. Kozák Jiří
14. Matalová Bronislava
15. Niklová Pavla
16. Polednová Irena
17. Přidalová Dana
18. Slaninová Jitka
19. Sleha Václav
20. Sobková Zdena
21. Šmakal Josef
22. Trávníček Pavel
23. Ustrnulová Jarmila
24. Valacsaiová Věra
25. Válková Ludmila
26. Večeřová Ludmila
27. Vinklerová Dobromila
28. Zapletal Miroslav
29. Zedková Alena
30. Žák Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště