Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Kuchař - kuchařka
Třída: KU 3.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Dopitová Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Arbeitová Eva
2. Benešová Jiřina
3. Blažková Ivana
4. Čajka Josef
5. Dostálová Libuše
6. Forman Ivo
7. Habáńová Věra
8. Holejšovská Eva
9. Hrabalová Jana
10. Jaremkievičová Alena
11. Jochecová Libuše
12. Kocvrlichová Ludmila
13. Kozák Jiří
14. Matalová Bronislava
15. Niklová Pavla
16. Polednová Irena
17. Přidalová Dana
18. Slaninová Jitka
19. Sleha Václav
20. Šmakal Josef
21. Trávníček Pavel
22. Ustrnulová Jarmila
23. Valacsaiová Věra
24. Válková Ludmila
25. Večeřová Ludmila
26. Vinklerová Dobromila
27. Zapletal Miroslav
28. Zedková Alena
29. Žák Petr
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště