Výpis třídy

Školní rok: 1974 / 1975
Obor: Číšník - servírka
Třída: Č 2.
Příjmení a jméno třídního uč.: Slováčková Marie
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrozek Miroslav
2. Bajcar Jaroslav
3. Bartošková Eva
4. Benedikt Petr
5. Beňová Jana
6. Brázdová Eva
7. Dohnalová Marie
8. Dřímalková Jaroslava
9. Gajdošová Věra
10. Habáň Oldřich
11. Chmelař Miroslav
12. Chodil Jiří
13. Kábelová Naděžda
14. Klímová Jarmila
15. Klvaňová Libuše
16. Krejčiříková Marie
17. Krul Václav
18. Kuba Rostislav
19. Kunčík Tomáš
20. Machalová Helena
21. Marcišinová Iva
22. Melčáková Naděžda
23. Mikoczi Marie
24. Mikulíková Marie
25. Mrtvá Miloslava
26. Nemajerová Alexandra
27. Nováková Lenka
28. Pechová Vlasta
29. Pospíšilová Naděžda
30. Přikryl Zdeněk
31. Reif Pavel
32. Schwanzerová Dana
33. Šimík Pavel
34. Škorpík Jaroslav
35. Šnajdrová Irena
36. Švéda Miroslav
37. Uherková Miroslava
38. Valouchová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště