Výpis třídy

Školní rok: 1975 / 1976
Obor: Číšník - servírka
Třída: Č 3.
Příjmení a jméno třídního uč.: Konrádová Silva
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrozek Miroslav
2. Bajcar Jaroslav
3. Bartošková Eva
4. Benedikt Petr
5. Beňová Jana
6. Brázdová Eva
7. Dohnalová Marie
8. Dřímalková Jaroslava
9. Gajdošová Věra
10. Habáň Oldřich
11. Chmelař Miroslav
12. Chodil Jiří
13. Kábelová Naděžda
14. Klímová Jarmila
15. Klvaňová Libuše
16. Krejčiříková Marie
17. Krul Václav
18. Kuba Rostislav
19. Kunčík Tomáš
20. Machalová Helena
21. Marcišinová Iva
22. Mikoczi Marie
23. Mikulíková Marie
24. Mrtvá Miloslava
25. Nemajerová Alexandra
26. Nováková - Bartošová Lenka
27. Pechová Vlasta
28. Pospíšilová Naděžda
29. Přikryl Zdeněk
30. Reif Pavel
31. Schwanzerová Dana
32. Šimík Pavel
33. Škorpík Jaroslav
34. Šnajdrová Irena
35. Švéda Miroslav
36. Uherková Miroslava
37. Valouchová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště