Výpis třídy

Školní rok: 1960 / 1961
Obor: Holič a kadeřník
Třída: H2.A
Příjmení a jméno třídního uč.: Dolénková Zdenka
Příjmení a jména studentů:
1. Fojtíková Marie
2. Fréharová Miluše
3. Gavendová Marie
4. Hanzlíková Jarmila
5. Horáková Ludmila
6. Krčmářová Jarmila
7. Mazánková Anna
8. Mikeš Josef
9. Misařová Milada
10. Pajchlová Libuše
11. Pavelková Jana
12. Pískovská Magda
13. Půrová Alena
14. Seryn Jiří
15. Slouková Anna
16. Solařová Eva
17. Tabarková Marie
18. Thomasová Anna
19. Zámorský Vojtěch
20. Zapletalová Marta
21. Zeťáková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště