Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Roupcová Vlasta
Příjmení a jména studentů:
1. Barčíková Miloslava
2. Bičanová Jarmila
3. Bílková Jitka
4. Čiklová Ivana
5. Doleželová Růžena
6. Hanusová Marie
7. Hlaváčková Ludmila
8. Janhubová Ladislava
9. Korcová Věra
10. Králíková Anna
11. Kristková Vlasta
12. Krylová Olga
13. Nesvadbová Věra
14. Osladilová Božena
15. Pavlíčková Růžena
16. Polášková Jiřina
17. Pospíšilová Milada
18. Schmidová Miroslava
19. Schubertová Eva
20. Skopalová Jarmila
21. Soukupová Anežka
22. Svoboda Zdenek
23. Šichmanová Zdeňka
24. Škrobáková Miluše
25. Štáblová Anna
26. Šubová Hana
27. Vávrová Marie
28. Zemánková Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště