Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 3B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Vyvlečka František
Příjmení a jména studentů:
1. Barčíková Miloslava
2. Bičanová Jarmila
3. Bílková Jitka
4. Čiklová Ivana
5. Doleželová Růžena
6. Hanusová Marie
7. Hlaváčková Ludmila
8. Janhubová Ladislava
9. Korcová Věra
10. Králíková Anna
11. Kristková Vlasta
12. Krylová Olga
13. Osladilová Božena
14. Polášková Jiřina
15. Pospíšilová Milada
16. Schmidová Miroslava
17. Schubertová Eva
18. Skopalová Jarmila
19. Soukupová Anežka
20. Svoboda Zdenek
21. Šichmanová Zdeňka
22. Škrobáková Miluše
23. Šubová Hana
24. Vávrová Marie
25. Zemánková Alena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště