Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač potravinářského zboží, Prodavač smíšeného zboží
Třída: P 3C.
Příjmení a jméno třídního uč.: Zaoral Jaroslav
Příjmení a jména studentů:
1. Čamková Henriette
2. Čepová Růžena
3. Dopitová Alena
4. Dostálová Libuše
5. Drtilová Jana
6. Frantíková Marie
7. Horáková Eva
8. Hrochová Irena
9. Hubáčková Jana
10. Kolínská Anežka
11. Malinová Vlasta
12. Navrátilová Marta
13. Nečková Marcela
14. Nezvalová Hana
15. Ondrušková Marie
16. Panušová Anežka
17. Pečenková Jaroslava
18. Pechová Jana
19. Peřinová Marie
20. Ryšánková Marie
21. Říhová Marie
22. Řmotová Marie
23. Soudková Jarmila
24. Stejskalová Marie
25. Svozilová Emilie
26. Urbánková Marie
27. Vedralová Jana
28. Vymazalová Helena
29. Vysloužilová Věra
30. Wolfová Květoslava
31. Ženčáková Zdeňka
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště