Výpis třídy

Školní rok: 1961 / 1962
Obor: Dámský krejčí, Švadlena
Třída: K 1A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Benešová Anna
2. Brhelová Eliška
3. Brostíková Anežka
4. Hořáková Jarmila
5. Jurníčková Věra
6. Kabelová Marie
7. Kalču Glikerie
8. Kulišťáková Libuše
9. Meixnerová Jiřina
10. Motlíčková Vlasta
11. Navrátilová Dana
12. Navrátilová Jarmila
13. Němcová Božena
14. Ponížilová Věra
15. Potěšilová Marie
16. Rulíšková Stanislava
17. Řezníčková Věra
18. Seiglová Jana
19. Seitlová Marie
20. Skaličková Jaroslava
21. Smékalová Zdeňka
22. Straková Ludmila
23. Urbanová Věra
24. Valášková Jana
25. Válková Jana
26. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště