Výpis třídy

Školní rok: 1962 / 1963
Obor: Dámský zakázkový krejčí, Švadlena prádla
Třída: K 2A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Benešová Anna
2. Brhelová Eliška
3. Brostíková Anežka
4. Hořáková Jarmila
5. Jurníčková Věra
6. Kabelová Marie
7. Kalču Glikerie
8. Kulišťáková Libuše
9. Motlíčková Vlasta
10. Navrátilová Dana
11. Navrátilová Jarmila
12. Němcová Božena
13. Ponížilová Věra
14. Potěšilová Marie
15. Rulíšková Stanislava
16. Řezníčková Věra
17. Seiglová Jana
18. Seitlová Marie
19. Schönová Jaroslava
20. Skaličková Jaroslava
21. Smékalová Zdeňka
22. Straková Ludmila
23. Urbanová Věra
24. Valášková Jana
25. Válková Jana
26. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště