Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Dámský zakázkový krejčí
Třída: K 3A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Krsek Adolf
Příjmení a jména studentů:
1. Benešová Anna
2. Brostíková Anežka
3. Gawlovská Marie
4. Hořáková Jarmila
5. Jurníčková Věra
6. Kabelová Marie
7. Kalču Glikerie
8. Kotarová Jana
9. Kulišťáková Libuše
10. Kylhofová Zdeňka
11. Lomňačiková Božena
12. Loumová Zdena
13. Motlíčková Vlasta
14. Němcová Božena
15. Ponížilová Věra
16. Potěšilová Marie
17. Rulíšková Stanislava
18. Řezníčková Věra
19. Seiglová Jana
20. Seitlová Marie
21. Schönová Jaroslava
22. Skaličková Jaroslava
23. Straková Ludmila
24. Suchomelová Jindra
25. Šakrová Marie
26. Šimová Marie
27. Urbanová Věra
28. Valášková Jana
29. Zapletalová Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště