Výpis třídy

Školní rok: 1961 / 1962
Obor: Pánský krejčí
Třída: K 1B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Metelková Hana
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Anna
2. Bolová Marta
3. Bössová Erika
4. Čundrlová Marie
5. Filipová Ludmila
6. Hořáková Marcela
7. Hučínová Anna
8. Hudcová Jindřiška
9. Jano Albert
10. Jeřábková Zdeňka
11. Jonášová Dana
12. Navrátilová Růžena
13. Pajerová Hana
14. Paulíčková Ladislava
15. Roller Rudolf
16. Schönová Jaroslava
17. Sigmundová Blažena
18. Straková Alžběta
19. Šándor Gejza
20. Širšová Marie
21. Šobotová Anna
22. Šubová Dana
23. Švestková Alena
24. Tomečková Marie
25. Urbanová Milena
26. Zatloukalová Eva
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště