Výpis třídy

Školní rok: 1961 / 1962
Obor: Holič a kadeřník
Třída: H 1A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Příleská Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Bartoňková Zdeňka
2. Blumová Marta
3. Černá Věra
4. Doleželová Anna
5. Francišková Jiřina
6. Hádělová Anna
7. Hanušová Marie
8. Idesová Marta
9. Jančálková Vlasta
10. Kadierová Jaromíra
11. Kadlecová Jaroslava
12. Kargerová Eliška
13. Kaštylová Helena
14. Kuchařová Jarmila
15. Mazalová Drahomíra
16. Nezvalová Zdeňka
17. Sehnalová Eva
18. Stachová Dagmar
19. Stachová Olga
20. Škopcová Eva
21. Škurková Alena
22. Vašurínová Jana
23. Veselá Blanka
24. Vlčková Danuše
25. Zatloukalová Dagmar
26. Zvěřová Věra
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště