Výpis třídy

Školní rok: 1961 / 1962
Obor: Holič a kadeřník
Třída: H 1B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Příleská Jiřina
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Marie
2. Bartoníková Vladimíra
3. Čecháková Eliška
4. Dostálová Jana
5. Dušková Zdeňka
6. Fialová Marie
7. Gorčíková Ludmila
8. Hořínková Ludmila
9. Jordánová Dana
10. Kočířová Olga
11. Konšelová Hana
12. Konvalinková Marta
13. Palová Ludmila
14. Pavelka Antonín
15. Přidalová Zdeňka
16. Přikrylová Marie
17. Romanová Ludmila
18. Roubalová Anna
19. Sehnalová Zdeňka
20. Schillingová Marta
21. Suchánková Jarmila
22. Šromová Naděžda
23. Ulmová Marta
24. Váňová Drahomíra
25. Vaňušová Marie
26. Zupancová Romana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště