Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Holič a kadeřník
Třída: H 3B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Andrýsková Marie
2. Bartoníková Vladimíra
3. Čecháková Eliška
4. Dostálová Jana
5. Dušková Zdeňka
6. Fialová Marie
7. Gorčíková Ludmila
8. Hořínková Ludmila
9. Jordánová Dana
10. Kočířová Olga
11. Konšelová Hana
12. Konvalinková Marta
13. Křelka Václav
14. Palová Ludmila
15. Pavelka Antonín
16. Přidalová Zdeňka
17. Přikrylová Marie
18. Romanová Ludmila
19. Roubalová Anna
20. Sehnalová Zdeňka
21. Schillingová Marta
22. Suchánková Jarmila
23. Šromová Naděžda
24. Ulmová Marta
25. Váňová Drahomíra
26. Vaňušová Marie
27. Zupancová Romana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště