Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Holič a kadeřník
Třída: H 3C.
Příjmení a jméno třídního uč.: Grygárek Zdeněk
Příjmení a jména studentů:
1. Bagarová Jiřina
2. Fraňková Eliška
3. Havelková Jarmila
4. Hořavová Božena
5. Hradilová Vítězslava
6. Jandová Dagmar
7. Janišová Miroslava
8. Jungmannová Alena
9. Jurníčková Marie
10. Klapperová Jarmila
11. Kopecká Věra
12. Krčová Libuše
13. Luckerová Marcela
14. Mikešová Anežka
15. Navrátilová Marta
16. Pěnčíková Ludmila
17. Poláčková Pavla
18. Polášková Marie
19. Přikrylová Dagmar
20. Sekaninová Alena
21. Schotliová Anežka
22. Suchánková Ludmila
23. Sýkorová Marie
24. Venská Miroslava
25. Zaoralová Hana
26. Žáková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště