Výpis třídy

Školní rok: 1961 / 1962
Obor: Zahradník, Prodavač smíšeného zboží
Třída: Z 1.
Příjmení a jméno třídního uč.: Holešovská Libuše
Příjmení a jména studentů:
1. Ambrosová Hedvika
2. Čepová Růžena
3. Drtilová Jana
4. Dvořáková Hana
5. Frantíková Marie
6. Haskiewiczová Ludmila
7. Hýblová Emilie
8. Jurášková Věra
9. Kovářová Jitka
10. Kraťková Václava
11. Krivaničová Věra
12. Malinová Vlasta
13. Navrátilová Marta
14. Nevrlá Květoslava
15. Pechová Jana
16. Pořízková Jana
17. Rusňáková Marta
18. Řmotová Marie
19. Sedlačík František
20. Smrčková Vlasta
21. Šohajek Bedřich
22. Urbánková Marie
23. Vymazalová Helena
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště