Výpis třídy

Školní rok: 1964 / 1965
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 2A.
Příjmení a jméno třídního uč.: Koutný Milan
Příjmení a jména studentů:
1. Čáňová Ludmila
2. Davídková Marie
3. Faková Olga
4. Fenclová Hana
5. Holičková Anna
6. Jakubková Františka
7. Kamarádová Marie
8. Kelnerová Libuše
9. Kovaříková Jiřina
10. Kovářová Zdena
11. Krupičková Marie
12. Kuželová Nataša
13. Lehárová Stanislava
14. Moravcová Jiřina
15. Mušková Věra
16. Němcová Marie
17. Ošlejšková Marie
18. Palatá Miloslava
19. Palátová Jaroslava
20. Pernická Marie
21. Pirklová Ivana
22. Procházková Dana
23. Sedláčková Ludmila
24. Sedláčková Růžena
25. Selucká Jarmila
26. Steigerová Zdena
27. Štěpánová Jarmila
28. Ulmová Františka
29. Urbanová Marie
30. Zbožínková Jana
31. Žáková Marie
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště