Výpis třídy

Školní rok: 1963 / 1964
Obor: Prodavač průmyslového zboží
Třída: P 1B.
Příjmení a jméno třídního uč.: Hošková Jarmila
Příjmení a jména studentů:
1. Bitková Anděla
2. Davídková Marie
3. Divišová Božena
4. Dočkalová Anna
5. Fenclová Hana
6. Fialová Marie
7. Fiedlerová Květoslava
8. Franková Věra
9. Grohmanová Jana
10. Hrubá Jitka
11. Kadlecová Dagmar
12. Kamarádová Marie
13. Kovaříková Jiřina
14. Kuželová Nataša
15. Losertová Marie
16. Novotná Marie
17. Ošlejšková Marie
18. Palatá Miloslava
19. Pirklová Ivana
20. Pochylová Drahomíra
21. Procházková Dana
22. Rendová Ludmila
23. Růžičková Marie
24. Sovová Jitka
25. Štouračová Dana
26. Ulmová Františka
27. Václavíková Libuše
28. Vašíčková Marie
29. Zapletalová Naděžda
30. Zbožínková Jana
Menu almanachu:
jmenný rejstřík A - F
jmenný rejstřík G - M
jmenný rejstřík N - T
jmenný rejstřík U - Z
výpis podle školního roku
vyhledávání osob

nad stránkami kronik učiliště